Hyödyt

Mitä hyötyjä yritys saavuttaa, kun sen työntekijä kuuluu nuorkauppakamariin?

Koulutusta

Nuorkauppakamarijärjestö tarjoaa koulutusta järjestön jäsenille mm. markkinoinnista, ryhmätyömenetelmistä, johtamisesta, Internetistä ja monista muista aiheista. Osallistumalla näihin koulutuksiin työntekijän kyky hoitaa oma työnsä paremmin ja tehokkaammin paranee.

Tässä järjestössä on mahdollista kehittyä kehitys esiintymispelon omaavasta nuoresta rautaiseksi esiintyjäksi yli 1000 hengen tilaisuuksiin? Tai tankeroenglantia puhuvasta suomalaisesta kansainvälisten kokousten sujuvaksi käyttäytyjäksi, jolle small talk ja etiketit ovat arkisen helppoja asioita.

Edullista

Nuorkauppakamarijärjestön tarjoama koulutus on edullista, usein jopa ilmaista, ja opetus tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin työntekijän omalla ajalla - ja palavasta halusta itsensä kehittämiseen. Yritykselle nämä koulutukset merkitsevät tuntuvaa taloudellista säästöä, vaikka yritys maksaisi työntekijän osallistumisen koulutuksiin. JC-koulutustapahtuma on yritykselle vähennyskelpoinen meno, kunhan liität mukaan tositteen maksusta sekä koulutusohjelman.

Monet kansainväliset virtaukset (Body Language, NLP, internet) ovat ensimmäisten joukossa tämän järjestön jäsenten koulutusohjelmassa. Kansainvälisissä kokouksissa näitä koulutuksia järjestävät alansa maailman parhaat ammattilaiset.

Noin 5000 suomalaista kontaktia

Nuorkauppakamari on noin 5.000 suomalaisen vaikuttajan kontaktiverkko, joka on jäsenen käytettävissä liikesuhteita solmittaessa. Jäsenten käytössä on myös intranet-palvelu, jossa voi solmia uusia liikesuhteita, hakea partneria, työntekijää tai vaikkapa alihankkijaa.

Yhteistyöstä etua

Nuorkauppakamari solmii yhteistyösopimuksia yritysten kanssa, jolloin yritys saa konkreettista vastinetta sijoittamilleen rahoille: koulutusta, kontakteja, apua tapahtumien järjestämiseen tai vaikkapa palauteryhmän asiakaspalvelun kehittämistä varten.

Harrastuksesta iloa

Nuorkauppakamarin jäsenelle järjestötoiminta on virkistävä harrastus, jossa yhdistyvät koulutus, vapaa-aika ja perhe. Motivoituneet ihmiset ovat yrityksen arvokkain pääoma - ja tätä me haluamme tässä järjestössä kehittää.

Kansainväliset kontaktit

Nuorkauppakamari on kansainvälinen järjestö, joka tarjoaa yli 400.000 kontaktia kaikkiaan 116 maassa. Liittymällä kansainvälisen järjestön International Business Networkin jäseneksi yritys voi konkreettisesti hyödyntää näitä kontakteja omassa yritystoiminnassaan.

Edelläkävijyys

Nuorkauppakamari on edelläkävijäjärjestö, jossa omien ideoiden testaaminen ja kehittäminen on jokapäiväistä. Kokeilemme ennakkoluulottomasti uusia ajatuksia, joita voi soveltaa myös yritystoimintaan.

Lähellä elinkeinoelämää

Nuorkauppakamari toimii kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Se tarjoaa myös pk-yrityksille keinon viestittää tärkeitä asioita elinkeinoelämän ja kunnan päättäjille ilman poliittisia tunnuksia.

Tietopankki ja business network

Nuorkauppakamarin jäsenistö on yhteystietoineen ehtymätön tietopankki jäsenille sekä heidän yrityksilleen.

Tunnettuus ja näkyvyys

Jäsenten yritykset pääsevät näkyviin tehokkaasti paikkakunnallaan ja erilaisten yhteistyökuvioiden kautta myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.