Nuorkauppakamari

Susanna, Jaakko, Irina ja Tomi Forssan Startissa 2017.

Nuorkauppakamari on elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon palveluksessa työskentelevien tai siitä kiinnostuneiden alle 40-vuotiaiden henkilöiden koulutusjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa Junior Chamber Internationalin kanssa ja Suomen nuorkauppakamarit r.y:n jäsenenä kehittää nuorten miesten ja naisten yksilöllisiä kykyjä ja kannustaa heidän yhteisiä ponnistelujaan parantaa ihmiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia.


Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai taloudellista hyötyä. Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

Nuorkauppakamari on sekä jäsentensä koulutusjärjestö että vaikuttajajärjestö. Eräs toiminnalle ominaisista piirteistä on "tekemällä oppii" -periaate, jota sovelletaan kaikessa toiminnassa. Tähän periaatteeseen kuuluu se ainutlaatuinen seikka, että JC-läisellä on varaa oppia virheistään - ylellisyys, joka harvoin on mahdollista yrityksessä ja ammatissa.

Nuorkauppakamari koulii vastuullisuuteen jäsenten toimiessa yhdistyksen johdossa, projektiryhmien johtajina sekä monissa muissa nuorkauppakamarin tehtävissä. Se antaa kokemusta päätöksenteossa ja oman harkintakyvyn käytössä. Kutakin luottamustehtävää ja tointa voi hoitaa vain vuoden kerrallaan. Siten se mahdollistaa useiden henkilöiden perehtymisen moniin erilaisiin tehtäviin.